Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Snabbt debuterande symptom
  • Epidermolys - Erytem samt tunna blåsor som lossnar snabbt, drabbar ej slemhinnor
  • Feber
  • Smärta]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Staphylococcal_scalded_skin_syndrome__SSSS_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 887 SectionId: ChapterGroupId: 45