Infektionsmedicin > Myokardit och perikardit

Myokardit

Översikt

Definitioner

  • Myokardit - Inflammation i hjärtmuskulaturen. Beror i de flesta fallen på virusinfektion men kan även orsakas av toxiska skador eller systemsjukdom.
  • Myoperikardit och perimyokardit - Myokardit och perikardit förekommer ofta simultant. Benämningen myoperikardit används vid en perikardit som har inslag av myokardit. I motsatta fall benämns tillståndet perimyokardit.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Myokardit_och_perikardit/Myokardit Filename: Definitioner.html ChapterId: 1680 SectionId: ChapterGroupId: 2544