Infektionsmedicin > Myokardit och perikardit

Perikardit

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Ofta självläkande med god prognos.
 • ASA eller NSAID + kolkicin - Oftast tillräckligt vid lindriga fall. Kan handläggas polikliniskt efter initial övervakning på sjukhus. Utebliven förbättring inom 1 vecka föranleder vidare utredning. Kolkicin minskar risk för recidiv.
 • Vissa agens kan resultera i allvarlig och livshotande sjukdom som kräver avancerad vård:
  • Antibiotika i.v. vid bakterie
  • Vid tamponad: dränage av hjärtsäcken
  • Vid hjärtsvikt på grund av perikardutgjutning: Diuretika mot ödem
  • Kirurgisk perikardektomi - Framförallt vid konstriktiv perikardit med skrumpning av hjärtsäcken.
 • Avstå hårdare träning 3 mån vid perikardit, 6 mån vid perimyokardit.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Myokardit_och_perikardit/Perikardit Filename: Behandling.html ChapterId: 1681 SectionId: ChapterGroupId: 2544