Infektionsmedicin > Myokardit och perikardit

Perikardit

Definitioner

  • Perikardit - Inflammation i perikardiet/hjärtsäcken. Förekommer ofta i kombination med myokardit, kallas då perimyokardit. Perimyokardit läcker troponin, perikardit läcker ej troponin. Oftast god prognos men hjärttamponad är en allvarlig komplikation.
  • Perikarditen kan delas in i olika typer[1]:
    • Ihållande perikardit definieras som perikardit mer än 4-6 veckor men mindre än 3 månader
    • Kronisk perikardit definieras som perikardit mer än 3 månader
    • Recidiverande perikardit definieras som perikardit som återkommer efter symtomfritt intervall på minst 4-6 veckor.

Bra film om perikardit (7:24 min)

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Myokardit_och_perikardit/Perikardit Filename: Definitioner.html ChapterId: 1681 SectionId: ChapterGroupId: 2544