Infektionsmedicin > Myokardit och perikardit

Perikardit

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Status

 • Perikardiellt gnidningsljud (patognomiskt):
  • Låter som tramp i knarrande snö och kan höras när som helst i hjärtcykeln. Hörs bäst med membran till vänster om sternum.
  • Försvinner när vätskemängden i perikardium ökar
 • Feber
 • Lymfadenopati
 • Regelbundna hjärtljud
 • Tecken till hjärtsvikt

Klinisk kemi

 • Elstatus
 • Inflammatoriska prover - Påverkan på CRP kan ses. Specifik provtagning vid misstanke om tuberkulos
 • Blodstatus - Förhöjd LPK
 • Troponin T - Förhöjt värde tyder på engagemang av myokardiet. Annars är troponin T negativt vid perikardengagemang.
 • Leverstatus - Viss påverkan är vanligt
 • Virus-PCR
 • BNP/NT-proBNP för att avgöra hjärtskada och tecken på hjärtsvikt

Bilddiagnostik

 • [EKG - Ger i tidig fas generella uppåtkonkava (till skillnad från STEMI) ST-höjningar och sänkt PQ-sträcka i flertalet avledningar. Senare ses generella T-negativiseringar men inga patologiska Q-vågor.]
 • Hjärtlungröntgen - Hjärtförstoring på röntgen
 • UCG - Ultraljud visar tydligt perikardexsudat

 • För diagnosen akut perikardit krävs enligt Europeiska kardiologföreningen (ESC) minst 2 av 4 nedanstående kriterier:

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Myokardit_och_perikardit/Perikardit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1681 SectionId: ChapterGroupId: 2544