Infektionsmedicin > Myokardit och perikardit

Perikardit

Definitioner

Etiologi

  • Virusinfektion - Virussjukdomar som engagerar hjärtat omfattar ofta även perikardiet, ibland med exsudation i hjärtsäcken
  • Idiopatiskt - Vanligast. Man hittar specifik etiologi endast i ca 20% av fallen.
  • Bakteriell infektion - Bakterier kan infektera hjärtsäcken, vilket kan leda till purulent perikardit som är ett livshotande tillstånd med sepsisbild och var i hjärtsäcken
  • Systemsjukdom - T.ex. SLE, RA
  • Dresslers syndrom
  • Malignitet

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Myokardit_och_perikardit/Perikardit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1681 SectionId: ChapterGroupId: 2544