Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Ockelbosjukan (bärplockarsjukan)

Översikt

Epidemiologi

  • Viruset är utbrett mellan 60 och 63:e breddgraden (nedre Dalälven) och liknande virus finns globalt inom motsvarande område
  • Högst incidens ses under bärplockartid, dvs. sensommar
  • Inkubationstid: 1 dygn

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Ockelbosjukan__barplockarsjukan_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 905 SectionId: ChapterGroupId: 170