Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Ockelbosjukan (bärplockarsjukan)

Översikt

Ockelbosjukan orsakas av ett myggburet sindbivirus som har sin reservoar hos fåglar. Sjukdomen har högst förekomst kring Dalälvens breddgrad och högst incidens ses underbärplockarsäsongen, därav namnet, bärplockarsjukan. Patienterna får symptom i form av ledsmärtor i händer och fötter samt papulösa utslag som inte kliar. Sjukdomen självläker men cirka 20% kan få långvariga problem med ledsmärta.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Ockelbosjukan__barplockarsjukan_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 905 SectionId: ChapterGroupId: 170