Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Ockelbosjukan (bärplockarsjukan)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Ledsmärtor i händer och fötter
  • Papulösa utslag som inte kliar
  • Varierande grad av feber]

Diagnostik

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Ockelbosjukan__barplockarsjukan_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 905 SectionId: ChapterGroupId: 170