Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Sorkfeber (Nefropathia epidemica)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Puumalavirus tillhörande gruppen hantavirus
  • Skogssorken utgör värd för viruset
  • [Under hösten brukar dessa sorkar söka sig till inomhusmilljö där infekterade sorkar utsöndrar stora mängder virus i urinet. Viruset kan överleva veckor utanför värddjuret och sprids sedan via inandning till människan (sorkarna påverkas inte själva av viruset).]
  • Smittar inte människa till människa

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Sorkfeber__Nefropathia_epidemica_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 910 SectionId: ChapterGroupId: 170