Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Sorkfeber (Nefropathia epidemica)

Översikt

Sorkfeber orsakas av ett hantavirus som sprids via skogssorken och är vanligast i norra Sverige. Viruset kan överleva veckor utanför värddjuret och sprids sedan via inandning till människan (sorkarna påverkas inte själva av viruset). Den kliniska bilden skiljer sig mycket från fall till fall och både lindriga och livshotande sjukdomsförlopp förekommer. Sjukdomen kan leda till nedsatt njurfunktion och då det inte finns någon specifik behandling får man helt enkelt försöka undvika exponering.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Sorkfeber__Nefropathia_epidemica_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 910 SectionId: ChapterGroupId: 170