Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Tularemi (harpest)

Översikt

Epidemiologi

  • [Incidens: ca 100 fall per år. Incidensen kan dock variera kraftigt och verkar ha viss samvariation med lämmelår. Vanligast i Norrland men förekommer i hela landet.
  • Smittar genom direkt beröring med smittat djur, bett av smittad mygga eller fästing, inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin eller avföring samt intag av smittat vatten.]
  • Hög smittsamhet - Infektionsdosen är mycket låg, ungefär 10 bakterier
  • Inkubationstid: 2-10 dagar

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Tularemi__harpest_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 920 SectionId: ChapterGroupId: 170