Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Tularemi (harpest)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Francisella tularensis - Gramnegativ fakultativt intracellulär bakterie. Reservoaren är harar och gnagare. Bakterien förekommer i de flesta länder på norra halvklotet.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Tularemi__harpest_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 920 SectionId: ChapterGroupId: 170