Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Tularemi (harpest)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Generellt sett ses god prognos vid behandling av tularemi. Svårigheterna ligger istället oftast i att misstänka sjukdomen och sätta in behandling.

Tularemi är en allvarlig sjukdom som obehandlad har en mortalitet på ca 5%

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Tularemi__harpest_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 920 SectionId: ChapterGroupId: 170