Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Influensa

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Profylaktisk vaccination rekommenderas till riskgrupper - Allmänt för personer > 65 år, gravida eller patienter med underliggande kronisk sjukdom]
  • Kan ge antivirala medel (Tamiflu® eller Relenza®) tidigt i förloppet
    • Man vinner tre dagar på tidigt insatt behandling.
    • Vid väldigt tidig behandling är risken för följdsjukdomar såsom bakteriella pneumonier mycket mindre

Neuraminidashämmare

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Influensa Filename: Behandling.html ChapterId: 789 SectionId: ChapterGroupId: 50