Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Influensa

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Influensaviruset är ett höljeförsett virus som har tagit lite av cellmembranet innan det lämnade den förra infekterade cellen.
  • Ytproteiner (viktiga för att viruset ska kunna fästa till och lämna värdcellen):
    • Neuraminidas - Tamiflu hämmar neuraminidas vilket gör att viruset inte kan lämna värdcellen och spridas vidare i kroppen
    • Hemagglutinin - Finns på ytan av influensavirus. Hemagglutinin möjliggör bindning av viruset till den infekterade cellen

Viktiga begrepp

  • Antigen drift – En ackumulering av mutationer i generna som kodar för antikroppsbindande ställen. Mutationerna leder till en ny stam av viruspartiklar som inte kan hämmas så effektivt av antikropparna som riktade sig mot tidigare stammar. Detta underlättar för viruset att spridas genom en delvis immuniserad population.
  • Antigen shift – När två eller flera olika stammar av ett virus, alternativt stammar av flera olika virus, kombineras och bildar en ny subtyp. Den nya subtypen har då en blandning av ytantigenerna från de ursprungliga stammarna. T.ex spanska sjukan. Eftersom inga personer är immuna mot dessa typer fås en pandemi.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Neuraminidashämmare

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Influensa Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 789 SectionId: ChapterGroupId: 50