Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Influensa

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Neuraminidashämmare

Komplikationer

Prevention

Trots att vi har ett väldigt bra antikroppssvar mot influensa är vi känsliga när det kommer en ny variant. Vi har alltså ett bra skydd men epitoperna kan variera vilket gör att det skydd vi har inte fungerar bra. Tack vare epitopvariationer måste influensavaccinet hela tiden modifieras.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Influensa Filename: Prevention.html ChapterId: 789 SectionId: ChapterGroupId: 50