Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Influensa

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Feber, kan vara hög och typiskt 3-5 dagar
  • Hosta, torr, kan vara mycket besvärande och långvarig
  • Huvudvärk
  • Värk i kroppen – Leder/muskler
  • Känsla av att aldrig ha varit så sjuk tidigare
  • Eventuell (genomskinlig) snuva]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Neuraminidashämmare

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Influensa Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 789 SectionId: ChapterGroupId: 50