Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Peritonsillit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Vid undersökning ses svalgasymmetri med sidoförskjuten uvula och buktande gomtak - Vid bilateral peritonsillit, som dock är mycket sällsynt (kan bland annat ses vid mononukleos), saknas asymmetrin vilket gör att diagnosen kan missas]
  • Peritonsillär punktion och aspiration av pus

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Peritonsillit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 860 SectionId: ChapterGroupId: 50