Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Peritonsillit

Översikt

En halsböld debuterar ofta under loppet av en tonsillit, men detta är inte obligat. Patienten har mycket uttalade ensidiga smärtor i halsen, med utstrålning mot ena örat. Talet är grötigt. Sväljningssvårigheterna kan bli så uttalade att patienten får svårt att tillgodose sitt vätskebehov. Patienten är påverkad och har feber som kan bli ganska hög. Inskränkt gapförmåga, trismus, är ett vanligt symtom. Det föreligger en asymmetri i svalget, gomtaket buktar och uvula skjuter över medellinjen. Behandlingen består av upprepat dränage och antibiotika i form av pcV i 10 dagar.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Peritonsillit Filename: Oversikt.html ChapterId: 860 SectionId: ChapterGroupId: 50