Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Tonsillit (halsfluss)

Översikt

Definitioner

  • Kronisk tonsillit - Ständiga recidiv och vanligt med illaluktande beläggningar. Kronisk tonsillit har en mer varierad bakterieflora (t.ex. H. influenzae, S. aureus och anaeroba bakterier)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Tonsillit__halsfluss_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 857 SectionId: ChapterGroupId: 50