Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Tonsillit (halsfluss)

Översikt

Den akuta tonsilliten karaktäriseras av relativt plötsligt debuterande svalgsmärtor. Cirka 50 % orsakas av betahemolytiska streptokocker och cirka hälften av virus. I ett mindre antal fall är orsaken andra bakterier eller mikroorganismer. Vanliga symptom är feber, trötthet och viss allmänpåverkan. Det föreligger oftast inga svårigheter att dricka även om det kan vara mycket svårt att svälja fast föda. Katarrala symtom som snuva, hosta och heshet saknas oftast vid bakteriell tonsillit. Vid inspektion finner man rodnade svullna tonsiller, ibland med vita ganska välavgränsade proppar. Vid 3-4 uppfyllda centorkriterier samt positivt snabbtest för GAS behandlas drabbade patienter med pcV i 10 dagar.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Tonsillit__halsfluss_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 857 SectionId: ChapterGroupId: 50