Infektionsmedicin > Pneumoni

Legionellos (legionärssjukan)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Antigentest i urin - God sensitivitet för serotyp 1 vilket är den vanligaste serotypen
  • PCR - Tas från luftvägssekret och kan påvisa alla serotyper
  • Odling från sputum eller BAL
  • Serologi
  • Lungröntgen - Infiltrat

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Legionellos__legionarssjukan_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 793 SectionId: ChapterGroupId: 2531