Infektionsmedicin > Pneumoni

Legionellos (legionärssjukan)

Översikt

Bakterien legionella pneumophila är en gramnegativ intracellulär bakterier som finns i jord och vatten. Bakterien kan orsaka en allvarlig pneumoni, Legionellos/legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber. Sjukdomen smittar inte mellan människor utan man måste andas in aerosoler. Den klassiska spridningsvägen är antingen dåligt skötta luftkonditioneringar, dåliga varmvattenledningar eller SPA-anläggningar utomlands. Mellan 100 och 150 fall rapporteras varje år i Sverige, av dem har runt en tredjedel har smittats utomlands.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Legionellos__legionarssjukan_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 793 SectionId: ChapterGroupId: 2531