Infektionsmedicin > Pneumoni

Mykoplasmapneumoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Omgivningsfall?
  • [PCR - Provet tas från bakre svalgväggen eller från nasofarynxsekret. Provsvar inkluderar oftast även TWAR (Chlamydophila pneumoniae)
  • Serologi (blod) - ELISA för påvisande av antikroppar. IgM-antikroppar i tidigt skede därefter IgG]
  • Lungröntgen - Kan visa infiltrat

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Mykoplasmapneumoni Filename: Diagnostik.html ChapterId: 794 SectionId: ChapterGroupId: 2531