Infektionsmedicin > Pneumoni

Mykoplasmapneumoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • [Mycoplasma pneumoniae, bakterien saknar cellvägg]
  • Smittsamt, droppsmitta. Vanligt med smitta inom familjen.
  • Inkubationstid 2-3 veckor
  • Ingen skyddande immunitet

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Mykoplasmapneumoni Filename: Etiologi.html ChapterId: 794 SectionId: ChapterGroupId: 2531