Infektionsmedicin > Pneumoni

Mykoplasmapneumoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Successivt insjuknande
  • Långvarig torrhosta
  • Huvudvärk och trötthet
  • Ingen eller måttlig feber
  • Sällan allmänpåverkad]

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Mykoplasmapneumoni Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 794 SectionId: ChapterGroupId: 2531