Infektionsmedicin > Pneumoni

Nosokomial pneumoni

Översikt

Definitioner

  • [Vårdrelaterad (nosokomial) infektion (VRI)- Infektion som debuterar > 48 timmar efter inskrivning eller inom 48 timmar efter utskrivning. Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador och kräver stora resurser. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner, infektion efter operation, samt pneumoni.] Vid en VRI är det viktigt att ta hänsyn till att spektrat av bakteriestammar och resistensmönster kan skilja sig från samhällsförvärvade infektioner. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att motverka VRI. (läs mer från läkartidningen)
  • Nosokomial pneumoni skiljer sig från samhällsförvärvad pneumoni med avseende på patient, etiologi (vanligare med t.ex. Pseudomonas och S. aureus)och behandling (ofta bensylpc + aminoglykosid).
  • Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) – Allvarligaste formen av nosokomial pneumoni. Mortalitet > 40%

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Nosokomial_pneumoni Filename: Definitioner.html ChapterId: 792 SectionId: ChapterGroupId: 2531