Infektionsmedicin > Pneumoni

Nosokomial pneumoni

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Lungröntgen - Bör utföras akut vid misstanke om pneumoni. CT bör utföras på immunsupprimerade patienter.
 • Odling
  • Blod + sputum ska alltid göras
  • Pneumokockantigen från urin - Kan ge utslag även vid pågående antibiotikabehandling.
  • BAL/bronksköljvätska - Om kritiskt sjuk patient som inte svarar på antibiotikabehandling
  • Pleuravätska - Vid misstanke om empyem
 • PCR - Vid misstanke om atypisk agens
Viktigt att identifiera agens och resistensmönster för att kunna ge riktad antibiotikabehandling

Diagnoskriterier

 • Typisk lungröntgenbild samt minst två av följande kriterier:
  • Förhöjda inflammatoriska parametrar
  • Purulent luftvägssekret
  • Feber

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Nosokomial_pneumoni Filename: Diagnostik.html ChapterId: 792 SectionId: ChapterGroupId: 2531