Infektionsmedicin > Pneumoni

Nosokomial pneumoni

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Det är vanligt att patienter som ligger inlagda på vårdavdelningar koloniseras av sjukdomsframkallande bakterier i de övre luftvägarna. Beroende på patientens försvarsmöjligheter (immunsupprimerad, lungfunktion mm.) kan dessa bakterier vid aspiration leda till pneumoni.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Nosokomial_pneumoni Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 792 SectionId: ChapterGroupId: 2531