Infektionsmedicin > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Pneumokockpneumoni

[Viktigaste virulensfaktor är kapseln vilken förhindrar fagocytos och försvar från komplementsystemet.] Bakterier når troligtvis lungorna via mikroaspiration. Väl där möts de av makrofager och epitelceller som aktiveras och producerar cytokiner, t ex IL-1 och TNF. Dessa gör att det uttrycks adhesionsfaktorer på lungkapillärerna. Immunceller, framförallt neutrofiler, som finns i blodet fastnar pga adhesionfaktorerna och tar sig ut i alveolerna. Här kan de fagocytera och döda bakterierna. Endotelcellerna drar ihop sig så att det läcker ut plasma i alveolerna. Efter några dygn kan man vid lungröntgen se en förtätning pga detta (typiskt för lobär pneumoni).

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 2531