Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

Anmälan

Smittspårning

Samhällsfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar

  • Allmänfarliga sjukdomar defineras enligt smittskyddslagen som - "Smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade."
[Allmänfarliga, smittspårningspliktiga och anmälningspliktiga sjukdomar
Campylobacterinfektion
Difteri
EHEC (infektion med enterohemorragisk E.coli)
Fågelinfluensa (H5N1)
Giardiainfektion
Gonorré
Hepatit A-E
HIV
Infektion med HTLV I eller II
Klamydia
Kolera
MRSA (infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker)
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
Pest
Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
Polio
Rabies
Salmonellos
Shigellainfektion
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica)]

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Allmanfarliga_sjukdomar.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161