Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

Anmälan

Smittspårning

Samhällsfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar
Atypisk mykobakterieinfektion
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
Denguefeber
Enterobacteriacae-infektion som producerar ESBL (anmäls endast från laboratorierna)
Gula febern
GAS (beta-hemolyserande grupp-A- streptokocker), invasiv infektion
Haemophilus influenzae, invasiv infektion
Harpest (tularemi)
Influensa
Leptospirainfektion
Malaria
Meningokockinfektion, invasiv
MERS-virusinfektion
Pneumokockinfektion, invasiv
Q-feber
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
Stelkramp
Viral meningoencefalit

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Anmalningspliktiga_sjukdomar.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161