Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

 • Smittskyddslagen finns för att skydda samhället från att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.
 • Folkhälsomyndigheten har det övergripande ansvaret för smittskydd
 • Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen delas upp i 4 olika kategorier beroende på hur farliga de bedöms vara samt vilka åtgärder som skall vidtas vid konstaterat sjukdomsfall:
  • Samhällsfarliga sjukdomar - Är anmälningsliktiga och smittspårningspliktiga
  • Allmänfarliga sjukdomar - Är anmälningsliktiga och smittspårningspliktiga
  • Övriga anmälningsliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar
  • Endast anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälan

Smittspårning

Samhällsfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Oversikt.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161