Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

Anmälan

Smittspårning

Samhällsfarliga sjukdomar

  • Samhällsfarliga sjukdomar defineras enligt smittskyddslagen som "Sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder"
Samhällsfarliga sjukdomar
Smittkoppor
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
Ebola

Allmänfarliga sjukdomar

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Samhallsfarliga_sjukdomar.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161