Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

Anmälan

Smittspårning

Samhällsfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Smittspårningspliktiga och anmälningspliktiga sjukdomar
Botulism
Brucellos
Cryptosporidiuminfektion
Echinokockinfektion
Entamöba histolyticainfektion
Enterobacteriacae-infektion som producerar ESBL-CARBA
Kikhosta
Legionellainfektion
Listeriainfektion
Mässling
Papegojsjuka
Påssjuka
Röda hund
Trikinos
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Vibrioinfektion exkl. kolera
Yersinios

Anmälningspliktiga sjukdomar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Smittsparningspliktiga_sjukdomar.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161