Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Definitioner

Vid arbete i sjukvården finns en ständig risk för stick- och skärskador som i värsta fall kan leda till överföring av blodsmitta. Skadorna kan uppkomma vid t.ex suturering av sårskada, under operation eller vid provtagning. Förutom vid stick- och skärskador finns även risk för överföring av blodsmitta vid:

  • Blodkontakt på slemhinna (mun, näsa eller öga)
  • Blodkontakt på skadad hud

Gäller framförallt Hepatit B, Hepatit C och HIV

Åtgärder vid skada

Provtagning av patienten

Provtagning av personal

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Stick-_och_skarskador_med_risk_for_blodsmitta Filename: Definitioner.html ChapterId: 1353 SectionId: ChapterGroupId: 161