Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Definitioner

Åtgärder vid skada

Provtagning av patienten

  • [Fråga patienten om eventuella blodsmittor. Fråga om patienter samtycker till provtagning. Patienten har rätt att neka. Ta prov för: HIV-ak/ag, HbsAg, IgM anti-HBs och Hepatit C-ak]

Provtagning av personal

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Stick-_och_skarskador_med_risk_for_blodsmitta Filename: Provtagning_av_patienten.html ChapterId: 1353 SectionId: ChapterGroupId: 161