Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Definitioner

Åtgärder vid skada

Provtagning av patienten

Provtagning av personal

  • [0-prov - Ett blodprov för aktuell/aktuella blodsmittor tas om ansvarig läkare på avdelningen/infektionsjour anser att detta behövs. (HIV-ak/ag, HbsAg, IgM anti-HBs och Hepatit C-ak)]

Åtgärder

  • Om patienten har känd blodsmitta:
    • Hepatit B - Personal som haft kontakt med blodsmitta vaccineras inom 24-48 timmar
    • HIV - Kontakt med infektionsjour. Antiviral terapi bör påbörjas inom 2 timmar. Om det har gått mer än 36 timmar från blodkontakt-tillfället saknas indikation för antiviral terapi.
    • Hepatit C - Saknas bra behandling, uppföljning och eventuell senare behandling.
  • Uppföljningsprov tas därefter på drabbad personal 6 månader efter incidenten.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Stick-_och_skarskador_med_risk_for_blodsmitta Filename: Provtagning_av_personal.html ChapterId: 1353 SectionId: ChapterGroupId: 161