Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Aspergillus

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Antimykotika (ges alltid) – Ofta vorikonazol under 3 mån ]
    • Voriconazole – förstahandspreparat (tillhör azolgruppen)
    • Posaconazole (tillhör azolgruppen)
    • Liposomalt amfotericin B (tillhör polyengruppen)
  • Kirurgi – Framförallt när det finns rikligt med svamp som immunförsvaret inte kan ta hand om. Då opererar man bort svampbollarna eller delar av lungan eller dränerar bihålor
  • Steroider – Ges alltid vid allergisk aspergillos för att trycka ner immunförsvaret

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Aspergillus Filename: Behandling.html ChapterId: 911 SectionId: ChapterGroupId: 2530