Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Aspergillus

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Man försöker få tag på material men det är svårare än vid Candida eftersom det är svårare kroppsvätskor att få tag på:
  • Upphostning, sputum
  • Bronkoalveolärt lavage BAL
  • Punktion av bihåla och ursköljning
  • Biopsi, t ex lunga, hjärna
  • Ej blododling pga att Aspergillus inte växer i blod

Analyser

 • Direktmikroskopi – Gäller alla svampar
 • Odling
 • PCR
 • Antigenbestämning, t.ex galaktomannan som är ett specifikt Aspergillus-antigen eller β-glukan som finns hos flera svampar och därmed är mindre specifikt
 • Histologi – Man tar en vävnadsbit och gör immunfärgning, PCR eller odlar

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Aspergillus Filename: Diagnostik.html ChapterId: 911 SectionId: ChapterGroupId: 2530