Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Aspergillus

Översikt

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Svampboll / aspergillom

 • Lokaliserad invasiv växt i lungor och bihålor
 • Den typiska patienten har en skadad lunga, t ex en kavitet efter en utläkt tuberkulos vilken kan ses på röntgen.
 • Bronkoskopi visar "vita fluffiga bollar"
 • [Typiska symptom
  • Viktnedgång
  • Kronisk och blodig hosta - Viktiga differentialdiagnoser är tuberkulos och lungcancer

]Allergisk lungaspergillos

 • Allergisk sjukdom i lungor och bihålor
 • Ses framförallt hos patienter med astma eller cystisk fibros - Dessa patienter kan reagera med en stark allergireaktion mot sporerna vilket gör att eosinofiler vandrar in i lungan och orsakar inflammation.
 • Långvarig inflammation kan leda till fibros - Viktigt att behandla i tid

Invasiv infektion

 • I princip alla organ kan påverkas av Aspergillus - Svampen kan spridas från lungan, vidare till blodet och börjar växa var som helst. T ex kan Aspergillus växa in i hjärnan vilket syns med MR.
 • Ses framförallt hos patienter med nedsatt immunförsvar
 • Biopsi visar silverfärgade hyfer

'Svampboll/aspergillomSvampboll/aspergillomAspergillom

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Aspergillus Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 911 SectionId: ChapterGroupId: 2530