Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Extrapulmonell tuberkulos

Översikt

Gastrointestinal tuberkulos

Lymfkörteltuberkulos

  • [Vanligaste extrapulmonella formen
  • ]Långsamväxande knöl (ofta hals) - Patienter söker vanligen vård på grund av oro över knölen och har sällan andra symptom
  • Ungefär 30-40 % av patienterna har en samtidig lungtuberkulos

Skelettuberkulos

Urogenital tuberkulos

Tuberkulosmeningit

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Extrapulmonell_tuberkulos Filename: Lymfkorteltuberkulos.html ChapterId: 1022 SectionId: ChapterGroupId: 2530