Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Extrapulmonell tuberkulos

Översikt

Gastrointestinal tuberkulos

Lymfkörteltuberkulos

Skelettuberkulos

Urogenital tuberkulos

Tuberkulosmeningit

  • Inte lika akut som andra bakteriella meningiter utan utvecklas under loppet av några veckor.
  • Diffusa symptom med sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, kräkningar och feber.
  • Så småningom utvecklas CNS-symptom i form av medvetandepåverkan, personlighetsförändringar, förvirring och nackstyvhet.
  • Det sista stadiet är koma, hydrocefalus och död

Komplikationer

  • 50 % dödlighet om obehandlad

Tuberkulosmeningit

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Extrapulmonell_tuberkulos Filename: Tuberkulosmeningit.html ChapterId: 1022 SectionId: ChapterGroupId: 2530