Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Extrapulmonell tuberkulos

Översikt

Gastrointestinal tuberkulos

Lymfkörteltuberkulos

Skelettuberkulos

Urogenital tuberkulos

  • Kan ge engagemang av njurar, urinblåsa samt manliga och kvinnliga genitalia
  • Vanligen asymptomatisk
  • Eventuellt hematuri, dysuri, svullnad av testikel och/eller bitestikel och infertilitet. Inte ovanligt att diagnosen ställs under infertilitetsutredningar

Tuberkulosmeningit

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Extrapulmonell_tuberkulos Filename: Urogenital_tuberkulos.html ChapterId: 1022 SectionId: ChapterGroupId: 2530