Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

  • Lungtuberkulos - Tuberkulos i lungorna, vanligaste lokalen. Bakterien tar sig alltid in via lungorna men kan ta sig vidare och sätta sig nästan var som helst i kroppen, t.ex. i en led. Återfinns sedan inte alltid i lungorna.
  • Miliartuberkulos - Tuberkulos som spridit sig i hela kroppen, mycket allvarlig form med hög dödlighet
  • Latent tuberkulos - Infekterad men utan symptom, det vanligaste tillståndet. Reaktiveras hos ca 10 %, t.ex. vid immunnedsättande medicin.
  • Extrapulmonell tuberkulos - Engagemang av andra organssystem

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Definitioner.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 2530