Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: 1/3 av världens befolkning har en latent tuberkulosinfektion
  • Incidens i Sverige: ca 600-700/år, framförallt invandrare från högriskområden
  • Multiresistent tuberkulos: 10-20 fall per år i Sverige

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 2530