Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

 • Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom - Anmäl till smittskyddsläkare och folkhälsomyndigheten. Smittspårning baseras på:
 • Behandla latent tuberkulos
 • Tidig diagnos och behandling av vuxna med lungtuberkulos, dvs var misstänksam

Personalsäkerhet

 • Liten smittrisk vid vanlig omvårdnad
 • Ingen smitta via ytor eller föremål
 • Högrisksituationer: ingrepp i luftvägarna samt obduktion
 • Snabb diagnos är viktigt och sedan tidig behandling
 • Isoleringsrum
 • God ventilation
 • Andningsskydd (det är inte samma sak som munskydd)
 • BCG till personalen

Vaccin

 • BCG ger bra skydd mot miliartuberkulos men inte så bra skydd mot andra sorter. Användes till alla nyfödda i Sverige fram till 1975, nu endast till riskgrupper.

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) - [Vaccinet produceras genom att Mycobacterium bovis från kor attenueras i en process som kallas passage. Detta sker i ett medium som är suboptimalt för tillväxt men där bakterien ändå växer. När bakterien har vuxit till sig lite tar man ut en del bakterier och odlar dem på ett annat ställe, i ett annat medium. Bakterien passeras på detta sätt 32 gånger vilket gör att de blir mindre och mindre farliga eftersom den suboptimala miljön gör att de måste anpassa sig så kan man selektera fram de minst patogena bakterierna.
Vaccinet injiceras epidermalt vilket ger Th1, Th17 och cytologiska T-cellssvar. Effekten är att man slipper den första puckeln efter infektion men man slipper inte den latenta formen. Vaccinationen skyddar alltså inte mot infektionen utan gör att man slipper den initala formen av miliär tuberkulos som är det farliga med sjukdomen.]

BCG används även i urologiska sammanhang. Då mot CIS, multipla ytliga cancrar och recidiverande ytlig urinblåsecancer efter TURB, oklar verkningsmekanism

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Prevention.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 2530