Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Kolera

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Vibrio cholerae, gramnegativ stav
  • Smittan är fekal-oral och vanligare i utvecklingsländer.
    • 80% av de som smittas med v. cholerae utvecklar inga symptom men kan sprida smittan via faeces

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Kolera Filename: Etiologi.html ChapterId: 921 SectionId: ChapterGroupId: 44