Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Kolera

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

[Vibrio cholerae rör sig snabbt och penetrerar mukus mha flageller. Bakterien koloniserar endast tunntarmen hos människor där den binder till epitelceller med hjälp av toxin coregulated pilus (TCP). Bakterien kan utsöndra ett exotoxin som heter koleratoxin som orsakar diarré. ]Infektion visar sig i form av akut diarrésjukdom där man kan förlora flera liter vätska på bara några timmar. Det sker alltså en snabb dehydrering som kan orsaka chock, organkollaps, koma och till slut död på bara ett par timmar om den inte behandlas.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Kolera Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 921 SectionId: ChapterGroupId: 44